به نام اوکه به ما هستی بخشید تا دانسته در هرکاری وارد شویم                     تاریخ 23/4/1389

          آقای دکتر سید مهدی میر غضنفری مدیر محترم ستاد و سر پرست کارگروه احیای طب اسلامی زید عزه      شماره:  676

                                                                                           سلام علیکم                      « همت مضاعف، کار مضاعف  »

      با توجه به درخواست خانم دکتر فتحعلی درچند مورد و این که بحث طب سنتی اسلامی در رادیو معارف حقیر را برآن داشت که پیشنهادی داشته باشم و این که همیشه در پایان طرح ها و نامه ها؛ خواسته ام در هر موردی که لازم است توضیح داده شده و یا کلیاتی را  ارائه بدهم، لذا این بار به جهت این چند علت فوق، با صراحت اعلام و  پیشنهاد  می کنم.

      1): کتاب ها و طرح ها: کتاب و طرح ها و حتی نامه هایی که تاکنون ارسال شده و بعد هم خواهد شد،  ممکن است جاهایی نیاز به توضیح داشته باشد، اشکالی به نظر شما برسد، و نیز مطلب مهمی مفهوم نباشد،و  نظر اسلام را در مورد موضوعی بدانید...، لذا اینها را درست همان طور که هست به ما ارجاع دهید تا اقدام شود.و این کار را ازهمان زمان برر سی به صورت یاد داشت برای آینده داشته باشید.

      2): اشکالات و سؤالات: درروند حرکت و به خصوص بعد از جریان پرسش نامه ها، امکان دارد ازداخل و حتی خارج سؤالات و یا اشکالاتی برسد که باید جواب قانع کننده و کاملاً مستند داده شود؛ حال اگر از نظر مسائل اسلام شناسی و مانند آن درحیطه تخصص و اطلاعات شما نباشد، لذا تمنا می شود حتماً اینها را به حقیر ارجاع دهید و توجه داشته باشید مشخصات را چه فرد باشد یا نهاد، داخلی باشد یا خارجی، باید معلوم باشد ومهم این که بایگانی شدن همه اینها هم در پیش بینی ها کار برد دارد هم درآینده و حال  به کار خواهند آمد.

       3): پیش آمد ها و شما: در این جا که می شود قدری جزئی  تر مطالبی را مطرح و حتی اشکالی اگر در مورد خود ما به نظر می رسد باید بدون ملاحظه گفته شود همین طور در مورد دید کاه اسلام در مورد رابطه  اصول اعتقادات، اخلاقیات و حتی عبادات...، نسبت به طب و درمان؛ رابطه خود انبیاء و اولیاء (ع) در مورد  این که آیا آنها هم مثل ما ها به پزشک مراجعه می کردند یا خیر؟ اگرمی کردند چرا؟، و این که چرا اسلام بیشتر به مسائل اخلاقی توجه کرده ولی به طب خیر!؟، و مانند اینها، به هر صورت، هرچه باشد آنها را حتماً به ما ارجاع دهید چون  یکی از اشکالات وارده به بحث رادیو معارف( 19/4/1389 ) در مورد رابطه امام با طب ودرمان بود که قدری نا صواب بود. لذا همان طور که در نامه مورخ 15/4/89، اشاره کرده ام، بررسی جواب پرسشنامه ها کارهرکس نیست چون درمواردی به اطلاعات اسلام شناسی، امام شناسی، قرآن شناسی، حدیث سناسی... درحد تخصص نیاز دارد؛ لذا نکند خدای ناکرده به اصلی از اصول اسلام حتی کوچک تری خدشه وارد شود. درصورتی که واقعا جز خدمت جانانه نظری نداریم. هرچند حقیر وقت ندارم ولی درحد امکان در خدمت هستم:

      *یاد آوری یک نکته: چه سری است که درحدیث یک جا آمده،« کسی بپرسد عالم می شود» درجای دیگر می فرماید« کسی که نپرسد هلاک می شود» ولی نیامده اگرکسی تعلم نکند هلاک می شود. البته اسرار زیادی دارد که به چند مورد آن اشاره می شود. نوشتن کتاب مثل توصیه ها طبی است ولی سؤال مانند این است که بیمار درد و علامات آن را می گوید که پزشک پس از یافتن علت درد؛ داروی مناسب را تجویز می کند ، و  نیز سؤال مانند رسیدن به بن بست و جواب مانند وسیله نجات از  بن بست است که با نجات از بن بست بقیه را خود فرد پیدا می کند، چون جواب گاهی عصاره و جمع بندی یک کتاب قطور است که اگر ما  سه  بارهم آن را مطالعه کنیم  به جایی نخواهیم رسید و به عبارت دیگر جواب یک کلید است؛ وقتی درب باغ را باز و وارد باغ شدیم، دیگر انتخاب هرچه بخواهیم  با خود ماست و دیگر نیازی به راهنما نیست؛ کلاً در هر امری با بدست آوردن ملاک ها (که آنها را به کلید تشبیه کردیم) مانند ابزارچند کاره است که می شود  با آنها هر کاری را انجام داد؛و شما با این روش، سر انجام، به جایی خواهید رسید که خیلی چیزها را بدون این که استاد دیده و یا مطالعه کرده باشید با قدری دقت می توانید مطالب مورد نظرخودر بیابید؛ که  نمونه این گونه افراد را سراغ دارم. به هر صورت امید وارم در این حرکت بسیارمهم و پیچیده، به تنهایی به این وزنه بسیارسنگین زور نزنیم که دچارکمر درد شودیم.خودم هم مثل هرکس دیگر باید چیزهایی را بپرسم؛ مانند همین اطلاعات طبی که خوشه چینی است که به حمدالله الان درخیلی چیز ها دستم  باز است. والسلام:

                                                                                                                                  

                      عبد الحسین نجفی

همراه: 09368550280تاريخ : پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰ | 4:40 | نویسنده : عبدالحسین نجفی |